Bardienst

 Ieder lid vanaf 18 jaar dient bardiensten te draaien. Voor onze vereniging is dit de enige manier om de kantine open te houden en de leden van een hapje en een drankje te voorzien. De praktijk is dat je twee of drie keer per jaar aan de beurt bent. We hebben de volgende regels opgesteld voor de bardienst:

De bardiensten worden bekend gemaakt via een mail naar de leden. De leden ontvangen vervolgens drie maal een herinnering. Tevens kunnen de leden via de website 'Mijn Club' omgeving en via de KNLTB.Club-app het overzicht Bardiensten inzien (wie er dus bardienst heeft). Via die mail word je ook geïnformeerd waar je de sleutel van de kantine kunt ophalen. Aan dit lid (de zgn. Captain) kun je ook informatie vragen over de werkzaamheden en gebruiken die horen bij de bardienst.

Indien je verhinderd bent op het moment dat je ingedeeld bent, dien je zelf te zorgen voor vervanging. In ‘Mijn Club’ op de website en via de KNLTB.Club-app kun je de ledenlijst raadplegen. Iemand die ook ingedeeld is, kun je dus benaderen met het verzoek te ruilen.

Een lid dat voor aanvang van het verenigingsjaar te kennen geeft geen bardienst te willen draaien, betaalt een afkoopsom. Het bedrag van de afkoopsom bedraagt € 70 en kan door het Bestuur worden aangepast.

Een lid dat verzuimt bardienst te draaien en niet voor een vervanger heeft gezorgd, krijgt een boete per niet gedraaide bardienst. Het bedrag van de boete bedraagt € 50 en kan door het Bestuur worden aangepast.

Wanneer een lid in de loop van het verenigingsjaar de bardienst wenst af te kopen, dienen reeds ingeplande diensten altijd te worden gedraaid. Vervolgens is voor het resterende jaar afkoop mogelijk. Het bedrag van de resterende afkoopsom bedraagt € 40 en kan door het Bestuur worden aangepast.

Vanaf het jaar dat een lid 70 jaar wordt, is het draaien van bardiensten geen verplichting meer.

Als je van te voren weet welke dagen je echt niet ingedeeld kunt worden (bijv. werk of vakantie), kun je dit ruim van te voren aangeven bij Jeanne Roubos via [email protected]. Jeanne deelt de bardiensten in en kan hier dan rekening mee houden.