Nieuws

Verduurzaming TV TIOS

In de mail (14-04-2020) van het bestuur aan de leden betreffende de laatste ontwikkelingen die betrekking hebben op onze vereniging, hebben we vermeld dat we bezig zijn om te bepalen op welke manier we ons park kunnen verduurzamen. Ook tijdens de Algemene ledenvergadering van 4 maart jl. is dit onderzoek besproken en de ALV reageerde hier positief op. Inmiddels zijn er meerdere offertes aangevraagd voor de aanschaf van zowel zonnepanelen (vijf offertes) als de aanschaf van ledverlichting op de banen (vier offertes).

Naast ‘Verduurzaming’ heeft het bestuur tijdens de ALV ook het onderwerp ‘Toekomstvisie’ besproken. De ALV ging akkoord deze twee onderwerpen te scheiden en het onderwerp ‘Toekomstvisie’ medio november weer opnieuw te bespreken.


Voor het onderwerp ‘Verduurzaming’ hebben wij als bestuur zoals gezegd inmiddels flinke stappen gezet door de offertes goed te bestuderen, door ze te vergelijken, door deskundige hulp in te schakelen van enkele andere TIOS-leden en zodoende zijn we tot een uiteindelijke keuze gekomen. Voor de aanschaf van zonnepanelen is onze keuze komen te liggen op het bedrijf EHBI Group uit Giessenburg en de offerte van de ledverlichting van onze huidige lichtleverancier Strago uit Gorinchem kwam als beste uit de bus. Beide offertes bleken ook binnen de gereserveerde financiële ruimte van onze vereniging te liggen en daarmee acht het bestuur deze investering verantwoord. Daarbij moet ook zeker gezegd worden dat we met deze investering in verduurzaming niet alleen een maatschappelijke bijdrage leveren aan een beter klimaat, maar dat we ook flink op onze (energie)kosten kunnen gaan besparen.


Het bestuur gaat nu in contact met de leveranciers om te bepalen op welke termijn zij hun werkzaamheden kunnen gaan starten. 

« Terug

» Nieuws archief