Informatie Bestuur

Overzicht van aandachtsgebieden Bestuur (2017)

 

Willem Honders, Voorzitter

Aandachtsgebieden:

Externe betrekkingen (gemeente, andere verenigingen e.d.)

Bijhouden info@tios.nl

Jaarlijkse Reanimatiecursus (organisatie: Ria van der Pluijm)

Contract met Tennisschool
Commissies:

Kantinecommissie

Onderhoudscommissie

 

Peter Roodbeen, Penningmeester

Aandachtsgebieden:

Financiële Administratie

Bijhouden Postbus 80

Facturatie

Commissies:
Kascommissie

 

Silvy Ebert, Secretaris
Aandachtsgebieden:

Agenda en notulering Bestuur

Ledenadministratie

Administratie voor MKMT

Commissies:
Redactiecommissie

 

André Weima, Algemeen Bestuurslid

Commissies:

Technische commissie

Open Toernooicommissie

Sponsorcommissie+ 50 Ballencommissie

 

Bernadette Hulswit, Algemeen Bestuurslid

Aandachtsgebieden:

Contacten met de gemeente vanuit de Jeugdcommissie (Jeugdwerk BART)

Facebook Pagina

Commissies:

Jeugdcommissie

Ledenwervingscommissie