Nieuwsbrief November 2017

Ins en Outs Digitaal no 6-2017 /November 2017

In deze Nieuwsbrief:
Veel klussen geklaard tijdens de Onderhoudsdag!
Aanbouw Fusthok bijna gereed
Inschrijving Voorjaarscompetitie is geopend
Save the Date: Bas-Ta Toernooi

Vrijwilligers gezocht!

KNLTB gaat digitaal
Het afhangbord wordt vervangen
Vooraankondiging: De betaling van het lidmaatschap in 2018
TV TIOS gaat cashless

Rubriek Maatje gezocht

Veel klussen geklaard tijdens de Onderhoudsdag!

Zoals elk najaar, werden op zaterdag 4 november weer vele krachten gebundeld om ons tennispark klaar te maken voor de winter tijdens de TIOS Onderhouds Dag (TOD). Hagen werden gesnoeid, borders winterklaar gemaakt, het tuinmeubilair werd in de winterstalling geplaatst, een groot deel van de bestrating geëgaliseerd en herbestraat en nog heel veel andere kleine en grotere klussen werden geklaard. Dank aan alle vrijwilligers voor alle inzet!

Er was zo veel te doen, dat op zaterdag 11 november weer een aantal leden 's morgens klaarstonden om de talud bestrating te leggen. Ondertussen werd ook de verlichting gerepareerd met behulp van een aangevoerde en ter beschikking gestelde hoogwerker.

De schuine opgang achter het clubhuis is hierdoor weer hersteld. Hierdoor is ons tennispark weer goed bereikbaar voor alle bezoekers en ook in deze donkere dagen rond kerst weer veilig verlicht.

Aanbouw Fusthok bijna gereed
De regelmatige bezoeker van ons tennispark zal het niet zijn ontgaan: de aanbouw van ons fusthok is bijna gereed. Er is veel werk verzet, zelfs vrienden en familie van leden hebben hun steentje bijgedragen! Daarvoor hartelijk dank. Het resultaat mag er zijn. De afwerking (zoals het schilderen en de inbouw van planken en stellingen voor de lege kratten en fusten) vindt de komende periode nog plaats. Daarna zal het bestaande fusthok worden opgeknapt. Het is veel werk, maar straks heeft onze Kantinecommissie eindelijk de noodzakelijke ruimte om de Tios-leden van hun natje en droogje te kunnen voorzien.

De foto’s  van de aanbouw én van de Onderhoudsdag vind je HIER op onze website

Inschrijving Voorjaarscompetitie is geopend
Jullie kunnen je weer inschrijven voor de voorjaarcompetitie 2018. De speeldata zijn van 5 april t/m 3 juni. Bekijk het overzicht HIER! Schrijf je in als team via het formulier op onze website of mail naar technischecommissie@tvtios.nl. De inschrijving sluit op zondag 10 december 2017. Voor meer informatie: klik hier.

Save the Date: Bas-Ta Toernooi

Het jaarlijkse Bas-Ta Toernooi vindt in 2018 plaats van 24 februari tot en met zaterdag 3 maart. Bij eventueel slecht weer is er een uitloop naar 4 maart mogelijk.

 

Vrijwilligers gezocht!

Wil je je talenten inzetten voor onze vereniging? Meld je dan aan bij het Bestuur voor de openstaande vacatures in de Redactiecommissie en de Ledencommissie.

Voor de Redactiecommissie zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt om de website te voorzien van actualiteiten en onze vereniging in de media op de kaart te zetten.
Voor de Ledencommissie zoeken we een enthousiast lid, die het leuk vindt om nieuwe leden wegwijs te maken.
Heb je interesse of wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met één van de bestuursleden.

 

KNLTB gaat digitaal
Leuke dingen doen of producten bestellen wanneer je wil, waar je wil en aangepast naar jouw wensen. Snel, overzichtelijk en digitaal. Het zijn ontwikkelingen van deze tijd. De KNLTB ziet die ontwikkelingen ook en speelt hier in het belang van zijn clubs en leden op in. Daarom werkt de tennisbond al enige tijd toe naar één grote tenniscommunity, waarin alle verenigingen en leden met elkaar in verbinding staan en dat voldoet aan alle moderne verwachtingen.

TV TIOS sluit zo veel mogelijk aan bij de functionaliteit die de KLNTB ons biedt. Dat leidt op korte termijn tot 3 belangrijke wijzigingen:

  1. Het afhangbord wordt vervangen;
  2. De facturering van het lidmaatschap gaat vanaf 1 januari 2018 anders;
  3. Vanaf volgend jaar kan in de kantine worden betaald met de KNLTB-pas.

De wijzigingen worden hieronder verder toegelicht.

Het afhangbord wordt vervangen
De KNLTB heeft een nieuw afhangbord ontwikkeld. Dit zal in januari 2018 in gebruik worden genomen. Let op: het oude afhangbord is vanaf 31 december 2017 niet meer te gebruiken. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het nieuwe afhangbord operationeel zal zijn. De regels voor het afhangen blijven in deze periode hetzelfde. Afhankelijk van de planning, het weer en de drukte op de banen zal in deze periode een alternatief afhangsysteem worden aangeboden.

Vooraankondiging: De betaling van het lidmaatschap in 2018
Tot nu toe was u gewend om een factuur voor de jaarcontributie in de brievenbus te ontvangen, waarna de contributie door u zelf werd overgemaakt naar de rekening van onze vereniging.
De KNLTB heeft ons de mogelijkheid gegeven om de inning van de contributie te vereenvoudigen via KNLTB Collect. Dit maakt het werk voor de penningmeester en de ledenadministrateur makkelijker. Voor leden biedt KNLTB Collect meer betaalgemak. De betalingen verlopen via de gebruiks-vriendelijke betalingsmethode iDEAL of per SEPA Incasso. De nota’s worden per e-mail aan leden verzonden. Mochten leden niet bereikbaar zijn per e-mail dan wordt er (alsnog) een brief toegestuurd.
In de komende periode wordt de invoering van KNLTB  Collect verder voorbereid. In de TV TIOS Nieuwsbrief van Januari geven we meer informatie!

TV TIOS gaat cashless
Wellicht heeft u het ook gelezen: de overval op de penningmeester van Unitas in oktober, waarbij het contante geld wat hij net uit de kassa in de kantine had gehaald, werd buit gemaakt. Een trieste gebeurtenis, die het Bestuur sterkt in haar besluit om de eerdere wens om het contante geld uit onze kantine te gaan weren, nu echt uit te gaan voeren.
Al in de Algemene Ledenvergadering van 2015 werd besloten, dat voortaan zo veel mogelijk via pinbetalingen zou worden afgerekend. Dit stuitte toch op wat bezwaren en praktische problemen. Met dit in gedachten, heeft het Bestuur besloten om de bestaande kassa te vervangen door een nieuwe. De voordelen van deze kassa zijn:
Gebruiksgemak: de kassa is speciaal ontwikkeld voor het verenigingsleven.
Cashless betalen wordt ondersteund: het is  mogelijk om te betalen met de KNLTB-pas, die ieder lid toch al bij zich heeft om banen af te hangen. Ook betalen met de normale pinpas is natuurlijk mogelijk. De verdere details volgen, wanneer de kassa is geplaatst.
Veiligheid: de kantinecaptains en de penningmeester hoeven niet meer met contanten over straat.
Tijdwinst: zowel voor de penningmeester als de captains wordt het vrijwilligersleven weer wat makkelijker!
In de komende periode zullen de kantinecaptains worden uitgenodigd voor een uitleg van de nieuwe kassa, zodat er voldoende kennis aanwezig is binnen onze vereniging. Overigens is er vanuit de leverancier van de kassa telefonische ondersteuning aanwezig!

Rubriek Maatje gezocht
In het verleden voorzag onze website in de Rubriek “Maatje gezocht”. Toen de huidige website is geintroduceerd, kwam deze rubriek helaas te vervallen. De komst van de nieuwe KNLTB App voorziet hierin. Deze App zal waarschijnlijk in de loop van 2018 binnen onze vereniging worden ingezet. Wil je nu al meer weten? Bekijk dan de actuele informatie over de KNLTB Club App (klik op de blauwe tekst).

Heeft u vragen of opmerkingen over deze Nieuwsbrief? Neem dan contact op met het bestuur via de contactgegevens op onze website of mail naar Bestuur@tvtios.nl.