Nieuwsbrief December 2017

In deze Nieuwsbrief:

De beste wensen en bedankt!
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 7 januari
Wie helpt een handje mee op 30 december?
Banen wel of niet bespeelbaar? Kijk op de website!
Wanneer ontvang je de factuur voor uw lidmaatschap in 2018?
Geef een wijziging in je gegevens tijdig door
Nieuws uit de ziekenboeg
Kantinediensten zijn ingepland
Plaatsing nieuwe kassa
Einde van het tijdperk van de consumptiekaart
Save the Date: Bas-Ta Toernooi
Het afhangbord wordt (later) vervangen
Het opknappen van onze kantine

Alweer de laatste Nieuwsbrief van 2017! Onze vereniging is volop in beweging, daarom houden wij jullie graag via deze Nieuwsbrief op de hoogte van alle ontwikkelingen. Tip: Neem ook regelmatig een kijkje op onze website voor het Laatste Nieuws en de Geplande Evenementen.

De beste wensen en bedankt!
Het Bestuur van TV TIOS wenst alle leden fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een sportief 2018. De kantine is gesloten tot en met 6 januari 2018. Wij hopen iedereen daarna weer te zien op ons tennispark, te beginnen bij onze Nieuwjaarsreceptie op 7 januari.
Terugkijkend op 2017 wil het Bestuur allereerst de vele vrijwilligers hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet en enthousiasme zou onze vereniging niet kunnen bestaan!

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Alle leden zijn welkom op zondag 7 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het clubhuis. We beginnen om 15.00 uur (let op: gewijzigde tijd t.o.v. eerdere publicatie op de website) met een paar potjes husselen voor degenen die de baan op willen. Om 16.00 uur heffen wij het glas en blikken we terug op de prestaties van het afgelopen jaar en kijken vooruit naar wat gaat komen. Wie zin heeft kan daarna nog verder tennissen, maar voor wie binnen gezellig wil bijpraten met andere TIOS’ers verzorgt de KC de gebruikelijke lekkere hapjes.
Aanmelden is niet nodig. Einde bijeenkomst rond 18.00 uur.

Wie helpt een handje mee op 30 december?
Op zaterdag 30 december heeft Ruud Stevens enkele vrijwilligers nodig die hem een halve dag willen helpen met het herinrichten van het oude en nieuwe fusthok. Wie laat zijn Tioshart zien en mailt Ruud dat hij/zij zaterdag 30 december wil komen meehelpen? Voor meer informatie en aanmelding: Kijk hier op onze website.

Banen wel of niet bespeelbaar? Kijk op de website!
Deze maand waren de tennisbanen tijdelijk niet bespeelbaar wegens sneeuwval. Indien er (weers)omstandigheden zijn waardoor het bespelen van de banen niet verantwoord is, dan wordt  dit aangegeven op de website www.tvtios.nl. Op het tennispark zelf wordt ook een bordje opgehangen. Omdat de banen na sneeuwval eerst geprepareerd moeten worden voordat er weer gespeeld kan worden, is de communicatie op de website en op de banen altijd leidend.

Wanneer ontvangt u de factuur voor uw lidmaatschap in 2018?
Tot nu toe was u gewend om een factuur voor de jaarcontributie in de brievenbus te ontvangen.
Vanaf 2018 kunnen wij gebruik maken van een geautomatiseerd factureringssysteem. Dit betekent, dat alle leden voor 1 februari 2018 een mailbericht ontvangen. Hierin treft u de factuur voor de contributie over 2018 aan. In deze mail vindt u  ook een directe link naar IDEAL, om de contributie te betalen.
Gemakkelijker voor u als lid én voor onze penningmeester!


Op 1 februari 2018 nog geen factuur ontvangen? Kijk dan eerst even in de spam-mailbox.
Is de mail hier niet in zichtbaar, geef dan vervolgens uw correcte mailadres door aan Ledenadministratie@tvtios.nl. Stond het mailadres foutief in de ledenadministratie, dan ontvangt u alsnog de factuur. Is het mailadres correct, dan nemen wij contact met u op.

 

Lidmaatschap opzeggen? Dat zou jammer zijn! Maar indien gewenst: doe dit dan uiterlijk op 31 december via Ledenadministratie@tvtios.nl.

 

Geef een wijziging in uw gegevens tijdig door
Wijzigt je adres, telefoonnummer of mailadres? Geef dit dan tijdig door via Ledenadministratie@tvtios.nl.


Nieuws uit de ziekenboeg
Onze voorzitter, Willem Honders, heeft recent een hartoperatie ondergaan. Alhoewel deze gelukkig goed is verlopen, heeft Willem zeker nog tijd nodig om aan te sterken. Wij wensen Willem van harte Beterschap.

Kantinediensten zijn ingepland
De kantinediensten zijn inmiddels ingepland tot eind januari. Kijk tijdig op de website of je bent ingedeeld! Je vindt de kantinediensten hier op onze website.
Wanneer je niet aanwezig kunt zijn tijdens de ingedeelde dienst, zorg dan zelf tijdig voor een vervanger. Je kunt hiertoe gebruik maken van de ledenlijst, die periodiek per mail wordt verspreid door de Ledenadministratie.

Plaatsing nieuwe kassa
Op donderdag 28 december wordt de nieuwe kassa geplaatst. Wij hebben hier al over geschreven in de Nieuwsbrief van November 2017. De nieuwe kassa is speciaal ontwikkeld voor sportkantines en heeft als voordeel dat het mogelijk is om te betalen met de KNLTB-Pas. Hierdoor kunnen wij het gebruik van contant geld in de kantine én de hiermee gepaard gaande risico’s, uitsluiten.
In de periode tot en met 31 Maart 2018 willen wij alle leden verder informeren over het gebruik van de kassa en over de mogelijkheden om de KNLTB-pas in te zetten als betaalmiddel. Tijdens deze overgangsperiode is contant betalen nog steeds mogelijk, maar na 31 maart kan er alleen nog betaald worden met de KNLTB-pas en natuurlijk ook de bankpas.

Einde van het tijdperk van de consumptiekaart
Met de introductie van deze nieuwe betaalmethode heeft de Consumptiekaart geen bestaansrecht meer. Daarom zullen er vanaf 2018 geen consumptiekaarten meer worden uitgegeven. De al uitgegeven kaarten kunnen natuurlijk gewoon worden opgemaakt!

Save the Date: Bas-Ta Toernooi
Het jaarlijkse Bas-Ta Toernooi vindt in 2018 plaats van 24 februari tot en met zaterdag 3 maart. Bij eventueel slecht weer is er een uitloop naar 4 maart mogelijk.

Het afhangbord wordt (later) vervangen
De KNLTB heeft een nieuw afhangbord ontwikkeld. Op dit moment is nog niet bekend wanneer het nieuwe afhangbord bij TV TIOS operationeel zal zijn. In tegenstelling tot eerdere berichten, is het oude afhangbord nog tot 31 januari 2018 te gebruiken. In het dagelijks gebruik zal het afhangbord niet veel anders worden dan het bestaande. Er zijn al een aantal verenigingen die het nieuwe afhangbord in gebruik hebben en zij zijn enthousiast over de snelheid en het gebruiksgemak!
Wij informeren jullie, zodra er meer informatie beschikbaar is.


Het opknappen van onze kantine
Ondanks de grote inzet van alle vrijwilligers binnen onze vereniging en de al gemaakte plannen, is er nog geen start gemaakt met het “opfrissen” van de kantine. Het Bestuur heeft besloten om dit project tot nader order uit te stellen. De redenen zijn, dat er al veel projecten onderhanden zijn die onze aandacht vragen, zoals u in deze Nieuwsbrief al heeft kunnen lezen. Daarnaast is dit uitstel het logisch gevolg van het uitvallen, als gevolg van een hartoperatie, van onze voorzitter Willem Honders, die namens het Bestuur dit project begeleidt. Wij zullen jullie weer informeren, wanneer we weer ruimte zien om op te starten.

 

Tot Slot
Intussen zoeken wij nog naar vrijwilligers voor de Sponsorcommissie, de Redactiecommissie en de Ledenwervingscommissie. Heeft u interesse, of heeft u vragen of opmerkingen over deze Nieuwsbrief? Neem dan contact op met het bestuur via de contactgegevens op onze website of mail naar Bestuur@tvtios.nl.