Aanmeldingsformulier

Ondergetekende geeft zich op als nieuw lid

Wilt u de onderstaande informatie doorlezen voordat u uw gegevens gaat invullen?

Aanleveren Pasfoto:
Om de aanmelding te kunnen verzorgen, is het aanleveren van een pasfoto noodzakelijk. U kunt deze foto mailen naar ledenadministratie@tvtios.nl (in de formaten jpg (jpeg), png of gif). U mag de pasfoto ook inleveren in de brievenbus bij de ingang van ons tennispark o.v.v. uw naam, ter attentie van de ledenadministratie.

Akkoordverklaring:

Door lid te worden verklaart u zich akkoord met:
- Het ontvangen van de periodieke Digitale Nieuwsbrief van het Bestuur, de aankondiging van evenementen vanuit onze commissies en de ledenlijst ten behoeve van de kantinediensten. Alle informatie wordt verstrekt via e-mail. U zorgt voor het tijdig doorgeven van een wijziging in uw mailadres (via ledenadministratie@tvtios.nl).

- Het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens aan ledenadministratie@tvtios.nl.
- Het plaatsen van uw telefoonnummer in de ledenlijst voor de kantinediensten. Dit geeft de mogelijkheid om te kunnen bellen en gebeld te worden als de dienst geruild moet worden. Overige gegevens worden niet verspreid of op de website geplaatst, tenzij in overleg.
- Het plaatsen van foto's op de website en/of in de Digitale Nieuwsbrief, waar u als lid zichtbaar op kunt zijn.
- Uitwisselen van gegevens over de aanmelding en les-indeling van cursisten tussen TV TIOS en de tennisschool waarmee wordt samengewerkt.
 

Enkel voor Jeugdleden:
Jeugdleden kiezen bij de aanmelding voor een Top- of Basispakket. Je bent jeugdlid tot en met het einde van het jaar waarin een lid 17 jaar wordt. Het is momenteel in ons inschrijfformulier nog niet mogelijjk om aan te geven, of gekozen wordt voor een Top- of Basispakket. Wilt u daarom aanvullend een e-mail met uw keuze zenden naar ledenadministratie@tvtios.nl ?
Maakt u deze keuze niet, dan zal de ledenadministrateur contact met u opnemen alvorens de aanmelding verder in behandeling te nemen.

Enkel voor Senioren:
Maak Kennis met Tennis voor Senioren (optioneel):
Indien u deelneemt aan de tennislessen in het kader van "Maak Kennis Met Tennis" dan verwijzen wij u graag naar het onderdeel "Tennislessen" voor meer informatie over de aard van uw lidmaatschap.
U kunt zich op deze pagina aanmelden als Maak Kennis met Tennis-lid. De ledenadministrateur kan uw aanmelding direct in behandeling nemen indien u een e-mail naar 
ledenadministratie@tvtios.nl stuurt, dat u deelneemt aan Maak Kennis met Tennis.  Ontvangt de ledenadministrateur geen mail, dan zal de ledenadministrateur contact met u opnemen alvorens de aanmelding verder in behandeling te nemen.
 

Klik hier voor het inschrijfformulier

Let op:
Zonder pasfoto is het niet mogelijk om een lidmaatschapspas aan te vragen. U kunt deze foto mailen naar ledenadministratie@tvtios.nl (in de formaten jpg (jpeg), png of gif). Na het invullen van het formulier krijgt u (nog) geen automatisch bericht. 
Na het verzenden van het formulier wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.