Nieuwsbrief Speciale Editie 2018-1: Contributiebetaling

In deze Nieuwsbrief: Nieuwe manier van factureren en betalen van de jaarcontributie over 2018

Beste leden,

Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club klaar te maken voor de toekomst. Het Bestuur maakt hiertoe gebruik van de mogelijkheden die het digitale tijdperk ons biedt. Daarom zal de wijze van het factureren en betalen van de contributie vanaf het contributiejaar 2018 veranderen.

BELANGRIJK:

Je ontvangt binnenkort een e-mail met de contributiefactuur over 2018. De betaalverzoeken worden verstuurd via e-mail en via SMS. De e-mail heeft als afzender: support@clubcollectmail.com en als omschrijving T.V. T.I.O.S – ClubCollect. De SMS heeft als afzender: KNLTB. Indien je deze e-mail en/of SMS op maandag 22 januari nog niet ontvangen hebt, kijk dan eerst in je Spam-mailbox. Is de mail ook hier niet zichtbaar, dan graag contact opnemen met Silvy Ebert (ledenadministratie@tvtios.nl).

TOELICHTING:

Vanaf het contributiejaar 2018 wordt, in samenwerking met de KNLTB, de inning van de contributie uitbesteed aan KNLTB.Collect. Deze organisatie heeft ruime ervaring met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: KNLTB.Collect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden.

KNLTB.Collect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden. Zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van u heeft.

Hoe werkt de betaling van de contributie in de praktijk?
Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. De betalingen verlopen via IDEAL. Vanaf 26 januari 2018 is het ook mogelijk om de contributie via automatische incasso te betalen. Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal worden verstrekt aan KNLTB.Collect. Deze gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk voor de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Tot Slot

Voor het contributiejaar 2019 overweegt het Bestuur om tevens de mogelijkheid te introduceren om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht).