Nieuwsbrief Februari 2018

Ins en Outs Digitaal no 3-2018
 

Na 2 speciale edities van de TV TIOS Nieuwsbrief (over de inning van de contributies en de nieuwe betaalmethodes in onze kantine) presenteren wij de eerste Nieuwsbrief van 2018!

In deze Nieuwsbrief:

Bas-Ta Toernooi vanaf 24 februari bij TV TIOS
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 7 maart
Rabo ClubKasCampagne
Het Fusthok is klaar!
Succesvol evenement voor jeugd en werving jeugdleden
Contributie 2018 en uitreiken van de ledenpassen 2018
Geef een wijziging in uw gegevens tijdig door
Bardiensten zijn weer ingepland
Het afhangbord is vervangen
Vrijwilligers gezocht

Kom kijken bij het Bas-Ta Voorjaarstoernooi van 24 februari tot en met 4 maart
Het jaar startte met veel uitstekend tennisweer. Deze week hopen we op nog veel meer zonnig tennisweer tijdens het jaarlijkse Bas-Ta Toernooi. Alle leden, deelnemer of niet, zijn van harte welkom op ons tennispark! Zowel jeugd als senioren (in de categorieën 3 tot en met 9) strijden voor de winst, dus dat belooft veel mooie wedstrijden.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Je bent welkom op woensdag 7 maart tijdens de jaarlijkse Ledenvergadering in ons clubhuis.
We beginnen om 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Een officiële uitnodiging - met de agenda - volgt via e-mail.

Rabo ClubKasCampagne
Bent je naast lid van TV TIOS ook lid van Rabobank Altena? Deze leden stemmen van 23 maart tot en met 8 april 2018 weer voor de Rabo ClubKas Campagne. TV TIOS doet mee! Het doel van de Rabo ClubKasCampagne is de stimulering van jeugdtennis. Om te kunnen stemmen moeten leden vóór 1 maart 2018 lid van de Rabobank zijn. Het Bestuur én de Jeugdcommissie hopen op  je bijdrage!

Hè hè, eindelijk klaar: het Fusthok!
In een wat te spontane bui gaf Ruud Stevens - ons Hoofd Onderhoud -  bij het Bestuur aan,  dat de uitbreiding van het fusthok niet te veel hoefde te kosten als je dit met wat zelfwerkzaamheid zou aanpakken. En dat heeft hij geweten! Na weken van noeste arbeid, samen met vele andere vrijwilligers, leden én familieleden van leden, is het fusthok klaar.
Welke leden en familieleden hebben meegeholpen? En wat Ruud nog meer heeft gezien tijdens het werk-in-uitvoering? Dat lees je HIER in Ruud’s “ode aan de vrijwilliger!”

Succesvol evenement voor jeugd en werving jeugdleden
Onze jeugdcommissie organiseert in de wintermaanden op zondag meerdere speelmiddagen, speciaal voor alle jeugdleden. Zondagmiddag 4 februari namen de jeugdleden vriendjes en vriendinnetjes mee. Iedereen was welkom! Uiteindelijk telden we ruim 70 aanwezige, vrolijke kinderen waarvan maar liefst 43 nieuwe gezichten.
Dank aan de Jeugdcommissie en de ouders die de helpende hand boden!
Het Bestuur zoekt nog 2 leden die nieuwe leden willen verwelkomen binnen onze club en/of op projectbasis leden willen werven. Vele handen maken licht vrijwilligerswerk! Neem bij interesse vrijblijvend contact op met één van onze bestuursleden (zie: Contactpagina op onze website).

 

Contributie 2018
Alle leden ontvingen in de afgelopen weken een e-mail vanuit KNLTB Collect. Zij verzorgen namens TIOS de inning van de contributies. Via deze e-mail was het mogelijk om de contributie voor 2018 te betalen. De meeste leden hebben de contributie inmiddels voldaan, dank daarvoor!
Heb je de e-mail niet ontvangen? Kijk dan eerst in de spam-mailbox. Staat de e-mail hier niet in, neem dan contact op via Ledenadministratie@tvtios.nl.
Is betalen via IDEAL niet mogelijk? Laat dit dan weten. Dit kan ook via de contactmogelijkheid in KNLTB Collect. Je ontvangt dan een gewijzigde factuur, die je via automatische incasso kunt voldoen.


Uitreiking van de Ledenpassen 2018

Vanaf maart 2018 kan  je je nieuwe KNLTB-ledenpas afhalen. Voorwaarde hiervoor is dat de contributie is voldaan. We zien onze leden dit jaar graag in ons clubhuis om de ledenpas af te halen. We combineren dit grotendeels met reeds geplande evenementen!

Je haalt je pas op de volgende data op:

  • Woensdagavond 7 maart (algemene ledenvergadering): enkel voor de aanwezige leden;
  • Vrijdagavond 16 maart (afsluiting wintercompetitie) van 20.00 tot 22.00 uur;
  • Maandagavond 19 maart (Herhalingscursus AED) van 18.30 tot 19.30 uur;
  • Zaterdagochtend 24 maart (Onderhoudsdag) van 10.00 tot 13.00 uur;
  • De ledenpassen van de Jeugdleden worden verspreid door de Jeugdcommissie op zaterdag 17 maart;
  • De ledenpassen van de voorjaarscompetitieteams worden – voor zover nog niet reeds opgehaald door het betreffende lid- verspreid door de captains van de teams.
  • In de week van 26 maart zal, afhankelijk van de resterende passen, nog een ophaalmoment worden gepland, waarvan datum en tijdstip bekend worden gemaakt op de website.

Je ledenpas van 2017 met je oude speelsterkte mag je nog tot en met 31 maart 2018 bij toernooien gebruiken om je te identificeren. Ook kan het Afhangbord tot deze datum met de oude ledenpas worden gebruikt.

Geef een wijziging in gegevens tijdig door
Wijzigt je adres, telefoonnummer of mailadres? Geef dit dan tijdig door via Ledenadministratie@tvtios.nl.

Bardiensten zijn weer ingepland
De bardiensten zijn inmiddels ingepland tot eind maart. Kijk tijdig op de website of je bent ingedeeld! Je vindt de kantinediensten op onze website.
Wanneer je niet kan tijdens de ingedeelde dienst, zorg dan tijdig voor een vervanger. Je kunt hiertoe gebruik maken van de ledenlijst die de Ledenadministratie periodiek verspreidt.

Het afhangbord is vervangen
In het dagelijks gebruik is het nieuwe afhangbord niet veel anders en de bediening blijkt erg eenvoudig. Heb je vragen over het Afhangbord? Neem dan contact op met één van de bestuursleden (zie: Contactpagina op onze website)


Tot Slot
We zoeken nog naar vrijwilligers voor de Redactiecommissie en de Ledenwervingscommissie. Heeft u interesse, of heeft u vragen of opmerkingen over deze Nieuwsbrief? Neem dan contact op met het bestuur via de contactgegevens op onze website of mail naar Bestuur@tvtios.nl.

Neem ook regelmatig een kijkje op onze website voor het Laatste Nieuws en de Geplande Evenementen.