Nieuwsbrief Februari 2018

Ins en Outs Digitaal no 3-2018
 

Na 2 speciale edities van de TV TIOS Nieuwsbrief (over de inning van de contributies en de nieuwe betaalmethodes in onze kantine) presenteren wij de eerste Nieuwsbrief van 2018!

In deze Nieuwsbrief:

Bas-Ta Toernooi vanaf 24 februari bij TV TIOS
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 7 maart
Rabo ClubKasCampagne
Het Fusthok is klaar!
Succesvol evenement voor jeugd en werving jeugdleden
Contributie 2018 en uitreiken van de ledenpassen 2018
Geef een wijziging in uw gegevens tijdig door
Bardiensten zijn weer ingepland
Het afhangbord is vervangen
Vrijwilligers gezocht

Kom kijken bij het Bas-Ta Voorjaarstoernooi van 24 februari tot en met 4 maart
Het jaar startte met veel uitstekend tennisweer. Deze week hopen we op nog veel meer zonnig tennisweer tijdens het jaarlijkse Bas-Ta Toernooi. Alle leden, deelnemer of niet, zijn van harte welkom op ons tennispark! Zowel jeugd als senioren (in de categorieën 3 tot en met 9) strijden voor de winst, dus dat belooft veel mooie wedstrijden.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Je bent welkom op woensdag 7 maart tijdens de jaarlijkse Ledenvergadering in ons clubhuis.
We beginnen om 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Een officiële uitnodiging - met de agenda - volgt via e-mail.

Rabo ClubKasCampagne
Bent je naast lid van TV TIOS ook lid van Rabobank Altena? Deze leden stemmen van 23 maart tot en met 8 april 2018 weer voor de Rabo ClubKas Campagne. TV TIOS doet mee! Het doel van de Rabo ClubKasCampagne is de stimulering van jeugdtennis. Om te kunnen stemmen moeten leden vóór 1 maart 2018 lid van de Rabobank zijn. Het Bestuur én de Jeugdcommissie hopen op  je bijdrage!

Hè hè, eindelijk klaar: het Fusthok!
In een wat te spontane bui gaf Ruud Stevens - ons Hoofd Onderhoud -  bij het Bestuur aan,  dat de uitbreiding van het fusthok niet te veel hoefde te kosten als je dit met wat zelfwerkzaamheid zou aanpakken. En dat heeft hij geweten! Na weken van noeste arbeid, samen met vele andere vrijwilligers, leden én familieleden van leden, is het fusthok klaar.
Welke leden en familieleden hebben meegeholpen? En wat Ruud nog meer heeft gezien tijdens het werk-in-uitvoering? Dat lees je HIER in Ruud’s “ode aan de vrijwilliger!”

Succesvol evenement voor jeugd en werving jeugdleden
Onze jeugdcommissie organiseert in de wintermaanden op zondag meerdere speelmiddagen, speciaal voor alle jeugdleden. Zondagmiddag 4 februari namen de jeugdleden vriendjes en vriendinnetjes mee. Iedereen was welkom! Uiteindelijk telden we ruim 70 aanwezige, vrolijke kinderen waarvan maar liefst 43 nieuwe gezichten.
Dank aan de Jeugdcommissie en de ouders die de helpende hand boden!
Het Bestuur zoekt nog 2 leden die nieuwe leden willen verwelkomen binnen onze club en/of op projectbasis leden willen werven. Vele handen maken licht vrijwilligerswerk! Neem bij interesse vrijblijvend contact op met één van onze bestuursleden (zie: Contactpagina op onze website).