Nieuwsbrief Augustus 2018

Ook tijdens de zomersluiting zijn er volop activiteiten en nieuwtjes over onze vereniging te melden. Daarom dit keer een korte Nieuwsbrief om jullie ook in de zomerperiode te informeren over het laatste TV TIOS-Nieuws.
Het Bestuur
 

Nieuws over het opknappen van de Kantine 
Al enige tijd is er de wens om ons Clubhuis te voorzien van een nieuwe en frisse look. Op advies van de Algemene Ledenvergadering is een professioneel bureau ingeschakeld om ons hierbij te helpen. De keuze viel op Ny Borjan Interieurstudio uit Gorinchem. Na het ophalen van alle wensen bij de Kantinerenovatiecommissie onder aanvoering van Willem Honders presenteerden Dion en Desirée Kradolfer van Ny Borjan op 12 juli hun plan.
Er moeten nu nog verdere keuzes worden gemaakt, maar een eerste stap is nu gezet: het plafond wordt vervangen. Dit dankzij de donatie van de 50 Ballen Club! De verdere uitwerking vindt gefaseerd plaats. 
Meer informatie over onze partner vind je hier: https://www.nyborjan.com/.
Voor het opfrissen van de kantine geldt: vele handen maken licht werk. Meld je daarom alvast aan bij Willem Honders of Ruud Stevens om mee te doen. Contactgegevens vind je op onze website. Nader bericht volgt!

Oproep: Afhalen bekers, medailles en andere prijzen
Wat niet meer terug gaat komen in de kantine zijn de planken aan de muur met daarop alle prijzen, bekers, medailles, etc. die leden in de afgelopen jaren niet mee naar huis hebben genomen, maar in de kantine hebben tentoon gesteld. Deze prijzen en bekers kunnen door de betreffende winnaars alsnog worden afgehaald gedurende de Clubkampioenschappen, dus tot en met 2 september. De prijzen en bekers die niet worden afgehaald, zullen na afloop van de Clubkampioenschappen worden verwijderd. 

Geplande evenementen TV TIOS: meld je aan!
De Clubkampioenschappen 2018 voor senioren worden gespeeld van maandag 27 augustus t/m zondag 2 september.  Inschrijven is nog mogelijk  -  klik op de link op de homepage van onze website. De inschrijving sluit op dinsdag 21 augustus.
Voorafgaand vinden op zaterdag 25 augustus de Clubkampioenschappen voor de jeugd plaats. Alle jeugdleden hebben een uitnodiging ontvangen, dus doe gezellig mee! Schrijf je uiterlijk 19 augustus in door een mail te sturen naar jeugdcommissie@tvtios.nl. Vermeld in de mail je naam, leeftijd en speelsterkte. En of je wil enkelen en/of dubbelen en evt. de naam van je dubbelpartner. 

De Kantine gaat weer open, wat betekent dat?
Op 20 augustus gaat de kantine weer open. Let op! Je bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de bardienst en het regelen van een vervangende bardienst als je verhinderd bent. Het is mogelijk om eventuele verhinderingen / vakanties door te geven via e-mail: jeanneroubos@gmail.com. Kijk dus tijdig op de website of je bent ingedeeld! Je vindt de diensten op onze website onder het kopje "BARDIENSTEN". 

Oproep: extra bardiensten draaien tegen vergoeding?Soms is het lastig om een vervanger te vinden voor de bardienst wanneer je op het laatste moment verhinderd bent. Daarom wil het Bestuur inventariseren of er leden zijn die bereid zijn om extra inval-diensten te draaien. Zo ja, dan is het plan om een lijst met de namen van de leden die hiertoe bereid zijn, op te hangen in de Kantine. Het lid wat de bardienst niet draait, betaalt dan een kostenvergoeding van EUR 25,- aan de vervanger. Natuurlijk besluit de vervanger altijd zelf, of het schikt. En je meldt de vervanging altijd even bij de kantinecaptain. Heb je interesse om bardiensten over te nemen?  Meld je dan aan via ledenadministratie@tvtios.nl.


Tot Slot
Heb je vragen of opmerkingen over deze Nieuwsbrief? Neem dan contact op met het bestuur via de contactgegevens op onze website of mail naar Bestuur@tvtios.nl. De volgende Nieuwsbrief verschijnt in Oktober 2018.Neem ook regelmatig een kijkje op onze website: http://tvtios.nl/