Nieuwsbrief November 2018

De Najaarscompetitie zit er op! TV TIOS heeft opnieuw een Kampioensteam in de gelederen: het vrijdagavond-damesteam TIOS 1 kon het kampioenschap al voor de laatste speelronde niet meer ontgaan. Gefeliciteerd dames!  In deze Nieuwsbrief informeren we onze leden graag over  de activiteiten voor de komende winter en over het laatste TV TIOS-Nieuws.
Het Bestuur

Volg  TV TIOS ook op Facebook, www.tvtios.nl én via de KNLTB Club App

Bestuurswijziging
In de laatste Algemene Ledenvergadering heeft Willem Honders aangekondigd, zijn functie als voorzitter in 2019 neer te leggen. Het Bestuur is verheugd te kunnen melden dat André Weima, algemeen bestuurslid, bereid is om de voorzittersrol van Willem over te nemen. De formele benoeming vindt plaats in de Algemene Ledenvergadering van 2019.
Erik van Kesteren (lid van de Technische Commissie) is bereid toe te treden als Algemeen Bestuurslid na het aftreden van Willem Honders. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij het Bestuur.
Nieuws over het opknappen van de Kantine 
Sinds de Nieuwsbrief van Augustus 2018 kan het niemand zijn ontgaan: het plafond van de kantine in het clubhuis wordt vervangen. Omdat de bedrading de nodige aandacht vraagt, richt het Bestuur zich eerst op het vervangen van de elektra en vervolgens op het aanpassen van de verlichting en het plafond. Hierbij gaan we zorgvuldig en kostenbewust te werk. Omdat het project omvangrijk is, kunnen we de overige fasen van de renovatie pas vanaf 2019 oppakken.
De plafondrenovatie kan worden gerealiseerd dankzij de bijdrage van de 50 Ballen Club. Wil je ook een extra steentje bijdragen aan je favoriete tennisvereniging? Koop dan ook een Bal en stem mee voor de besteding! Een bal kost € 50,00 en je deelname wordt vermeld op onze website. Nog geen lid van deze exclusieve club?! Meld je dan aan bij Dick Zaal, via dkzaal@gmail.com.

Geplande evenementen TV TIOS: doe ook mee!
De Wintercompetitie start op 16 november (vrijdag/mix) en 25 november (zondag/dubbel). Inschrijven kan tot en met 11 november. Kijk voor meer informatie op onze website www.tvtios.nl
Het traditionele Mossel-Saté Toernooi is gepland op 23 november. Inschrijven kan tot 16 november bij aukjesmilda@gmail.com. Geef aan of je voor vlees of vis gaat én neem je pasje mee naar dit altijd gezellige evenement.
De Clubkampioenschappen voor de jeugd werden verplaatst naar 11 november. Dit is tevens de start van de Jeugd Wintertoer. Jeugdleden, mis het niet en schrijf snel in! Aanmelden en informatie: zie onze website www.tvtios.nl. Inschrijven kan tot en met 4 november.

Belangrijk! Onderhoudsstatus van onze banen
Elk jaar wordt het onderhoud en de status van onze 6 tennisbanen beoordeeld. Het onderhoud wordt gelukkig als goed beoordeeld, maar......
Elk jaar slijten Baan 1 en Baan 4 het meeste, waardoor het tijdstip van het vervangen van de banen straks door de (slechtere) toestand van deze 2 banen zal worden bepaald. De banen moeten echter nog minimaal 3 jaar mee. Het is dus echt de hoogste tijd voor alle leden om niet op Baan 1 en 4 te tennissen als dit niet nodig is. Spreek elkaar hier op aan, zo houden we onze banen én onze vereniging (financieel gezien) gezond.
Met tennisschool Bas-Ta is afgesproken dat Baan 5 en 6 voor lessen worden gebruikt. Enkel als er les wordt gegeven aan pupillen/junioren en ouders dit op prijs stellen, mag Baan 4 worden gebruikt.

Sponsornieuws
Van der Brugge Makelaardij heeft het sponsorcontract met TV TIOS verlengd en neemt voor de komende 3 jaar opnieuw een sponsorbord af, zie:www.vanderbrugge.nl
Ook Sendel belastingadviseurs en administratief dienstverlener (tot voor kort bekend als Snoeck en de Leeuw), heeft zich opnieuw als sponsor aan de vereniging verbonden, zie: www.sendel.nl.
De Sponsorcommissie is van samenstelling gewijzigd: Pim Kamstra en Dick Zaal trekken samen de kar, namens onze vereniging. Hartelijk dank heren!

Bardiensten draaien
De bardiensten zijn actueel gepland tot half december en de leden met de S, T, U en V in de achternaam zijn ingeroosterd. Let op! Je bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de bardienst en het regelen van een vervangende bardienst als je verhinderd bent. Het is mogelijk om eventuele verhinderingen / vakanties door te geven via e-mail: jeanneroubos@gmail.com. Kijk dus tijdig op de website of je bent ingedeeld! Je vindt de diensten op onze website onder het kopje "BARDIENSTEN". 

Herhaalde oproep: extra bardiensten draaien tegen vergoeding?Soms is het lastig om een vervanger te vinden voor de bardienst wanneer je op het laatste moment verhinderd bent. Daarom wil het Bestuur inventariseren of er leden zijn die bereid zijn om extra inval-diensten te draaien. Zo ja, dan is het plan om een lijst met de namen van de leden die hiertoe bereid zijn, op te hangen in de Kantine. Het lid wat de bardienst niet draait, betaalt dan een kostenvergoeding van EUR 25,- aan de vervanger. Natuurlijk besluit de vervanger altijd zelf, of het schikt. En je meldt de vervanging altijd even bij de kantinecaptain. Heb je interesse om bardiensten over te nemen?  Meld je dan aan via ledenadministratie@tvtios.nl.

En wat lees je nog meer op www.tvtios.nl?
Niemand minder dan Robin Haasse was voor 1 dag teamcoach van het jongensteam van TV TIOS! (Zie foto in deze nieuwsbrief)
De Clubkampioenen (Senioren) zijn bekend!
De Onderhoudsdag van 27 oktober was koud, maar geslaagd! 

Tot Slot
Heb je vragen of opmerkingen over deze Nieuwsbrief? Neem dan contact op met het bestuur via de contactgegevens op onze website of mail naar Bestuur@tvtios.nl.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in December 2018