Nieuwsbrief December 2018

Digitale Ins en Outs - Nieuwsbrief TV TIOS - 19 December 2018


In deze laatste Nieuwsbrief van 2018 informeren we jullie over lopende en geplande tennisactiviteiten én over de contributie voor 2019. Ook voeren we in 2019 een wijziging door in de opzet van de kantinediensten en het kantine-captainschap; belangrijk om te weten voor alle leden!
Een leuk nieuw initiatief is de Woensdagochtend Husselcompetitie. Fijn dat enthousiaste leden het initiatief hebben genomen om ook in de winterperiode een ledenactiviteit aan te bieden. Lees er alles over in deze Nieuwsbrief.
Onze kantine is momenteel gesloten tot en met 5 januari 2019. Op de Nieuwjaarsreceptie (vrijdag 11 januari) hopen we met jullie het glas te heffen op het nieuwe jaar. En natuurlijk bewonderen we dan meteen het gerenoveerde plafond! 
Het Bestuur wil hierbij alle leden, die zich ook in 2018 weer vrijwillig hebben ingezet om onze mooie vereniging op welke manier dan ook te steunen, van harte bedanken. Zonder jullie kan de vereniging niet bestaan!
Wij wensen alle leden fijne Kerstdagen, een goede jaarwisseling en een sportief 2019.
Het Bestuur
 

Volg  TV TIOS ook op Facebook, www.tvtios.nl én via de KNLTB Club App

 

Contributie 2019 
De Algemene Ledenvergadering van 7 maart 2018 is akkoord gegaan met een gewijzigd abonnementstarief voor senioren van € 126,00 per jaar vanaf 1-1-2019. De factuur zal via e-mail worden aangeboden door KNLTB.Collect. Het is voor senioren vanaf 2019 mogelijk om de contributie ineens te betalen (via Ideal) óf in 2 termijnen via Incasso.
Het lidmaatschap voor de Jeugd is gewijzigd naar een Alles-in-1-abonnement, wat in 12 termijnen wordt geïncasseerd. Alle (ouders/verzorgers van) jeugdleden zijn hierover geïnformeerd op een Informatiebijeenkomst en hebben een e-mail ontvangen over de wijziging en de tarieven.
Het tarief voor afkoop van de bardienst is voor het contributiejaar 2019 vastgesteld op EUR 70,00.
Op 1 februari 2019 nog geen factuur voor de contributie ontvangen via e-mail? Kijk dan eerst even in de spam-mailbox. Is de mail hier niet zichtbaar, geef dan vervolgens je correcte mailadres door aan Ledenadministratie@tvtios.nl. Stond het mailadres foutief in de ledenadministratie, dan ontvang je alsnog de factuur. Is het mailadres correct, dan nemen wij contact met je op.
Lidmaatschap opzeggen? Dat zou jammer zijn! Maar indien gewenst: doe dit dan uiterlijk op 31 december via Ledenadministratie@tvtios.nl.

Nieuws over het opknappen van de Kantine 
Gelukkig zijn er veel leden die reageerden op onze oproep om als vrijwilliger aan de slag te gaan in de kantine. Omdat de bedrading de nodige aandacht vraagt, richt het Bestuur zich eerst op het vervangen van de elektra, de verlichting en het plafond. De plafondrenovatie loopt volgens plan. Wil je volgen wat er allemaal gebeurt? Check dan de fotoreportage op onze website: https://www.tvtios.nl/photobook/15542/Kantinerenovatie-2018-plafond.

Nieuws over activiteiten van TV TIOS
De Wintercompetitie en de Jeugd Wintertoer - met ons clubhuis in winterse ambiance - zijn gestart.
De inschrijving voor de Voorjaarscompetitie is gesloten. Helaas heeft de Technische Commissie 2 aangemelde teams moeten uitloten voor de vrijdagavond. Deze teams zijn de komende 2 jaar (mits aangemeld) verzekerd van deelname aan de Voorjaarscompetitie. De team-captains zijn geïnformeerd.
Het jaarlijkse Bas-Ta toernooi kan in 2019 helaas niet doorgaan. Het past dit jaar niet in de planning van tennisschool Bas-Ta. Het streven is in 2020 weer een Bas-Ta toernooi op ons tennispark te organiseren. 
In januari start de nieuwe Woensdagochtend Husselcompetitie, details vind je in deze Nieuwsbrief.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie vrijdag 11 januari 2019
De Nieuwjaarsreceptie start vanaf 19.30 uur met de ontvangst. Om 20.00 uur heffen wij het glas en blikken we terug op de prestaties van het afgelopen jaar en kijken vooruit naar wat gaat komen. Voor wie het jaar sportief wil beginnen, organiseren we aansluitend een aantal husselrondes. Voor wie binnen gezellig wil bijpraten met andere TIOS’ers verzorgt de KC de gebruikelijke lekkere hapjes. Aanmelden is niet nodig. 

Nieuw! Husselcompetitie Woensdagochtend
Op initiatief van Jaap en Marian Kamminga start er half januari een nieuwe Husselcompetitie voor leden van TV TIOS. De aftrap vindt plaats op woensdag 16 januari en de afsluiting is op 29 mei 2019; dat betekent 20 keer tennissen op basis van vrije inloop. Er worden per ochtend 2 tennissessies ingepland: van 09.30 uur tot 10.15 en na de koffie wordt er van 10.45 tot 11.30 uur gespeeld. Er wordt een wedstrijdelement verbonden aan deze competitie: het aantal games wordt geteld. Na afloop van elke speelronde geef je de behaalde stand door aan de toernooileiding van die speeldag.
De kosten per keer zijn € 1,00. De inleg wordt gebruikt voor iets lekkers bij de koffie, een prijs(je) aan het einde van de competitie én een afsluitende lunch op 29 mei.
Wil je deelnemen aan één of meerdere speeldagen? Je bent welkom op basis van vrije inloop. Je kunt je wel vooraf opgeven door een e-mail te zenden naar Jaap en Marian Kamminga via info@bloem-geschikt.nl . Op deze wijze kunnen de deelnemers die zich hebben opgegeven, worden geïnformeerd over eventuele uitval door weersomstandigheden e.d.


Wijziging Captainschap / Bardiensten 
Het aantal leden dat bereid is captain te zijn, neemt jaarlijks af. Het bestuur heeft dan ook in overleg met de Kantinecommissie de taken van de captain heroverwogen. Daarbij is meegewogen dat  sinds de intrede van de nieuwe kassa, geen contant geld meer aanwezig is in de kantine. We hebben dan ook besloten dat de captain niet meer ’s avonds naar de kantine hoeft te komen om af te sluiten.
Wat betekent dit voor de leden die worden ingedeeld voor een bardienst?
Op MAANDAG sluit degene die bardienst heeft de kantine om 23.00 uur zelf af en brengt de sleutel bij de captain van dienst. De captain is altijd een lid, die in de buurt van het tennispark woont. Op maandag wordt de kantine altijd uiterlijk 23.00 uur afgesloten.
Op de andere dagen wordt de bardienst om 23.00 uur afgelost door een vooraf aangewezen vertegenwoordiger van een tennisteam, zoals een competitieteam, óf - bij evenementen - alsnog door een captain.
We willen deze (toch wel ingrijpende) verandering de tijd gunnen. Blijkt het om de één of andere reden niet te werken, dan kunnen we weer overstappen op het oorspronkelijke systeem. In de loop van het jaar zullen we (bestuur en kantinecommissie) de nieuwe opzet evalueren. 
Alle ins en outs over de bardienst, het captainschap en het afsluiten kun je teruglezen op onze website:  https://www.tvtios.nl/page/7339/Bardienst-regels
De bardiensten zijn actueel gepland tot half januari. Let op! Je bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de bardienst en het regelen van een vervangende bardienst als je verhinderd bent. Het is mogelijk om eventuele verhinderingen / vakanties door te geven via e-mail: jeanneroubos@gmail.com. Kijk dus tijdig op de website of je bent ingedeeld! Je vindt de diensten op onze website onder het kopje "BARDIENSTEN". 

Banen wel of niet bespeelbaar?Bij sneeuw, bevriezing of dooi zijn de banen soms niet bespeelbaar. We melden dit op de website, in de Club App en op het tennispark zelf. 
Omdat de banen na sneeuwval eerst geprepareerd moeten worden voordat er weer gespeeld kan worden, is de communicatie op de website/Club App en op de banen altijd leidend. Het is dan ook niet toegestaan om de banen te betreden als op het tennispark het bordje "Banen niet bespeelbaar" nog is opgehangen. 

Tot Slot
Heb je vragen of opmerkingen over deze Nieuwsbrief? Neem dan contact op met het bestuur via de contactgegevens op onze website of mail naar Bestuur@tvtios.nl.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt in Februari 2018