Informatie

Hartelijk dank voor uw interesse in TIOS, de tennisvereniging van Sleeuwijk.

Om in te schrijven als lid van TV TIOS zijn een aantal gegevens én een pasfoto benodigd. Lid worden kan door middel van een inschrijfformulier, wat u kunt vinden op deze website onder het kopje "Lid worden? - Aanmeldingsformulier". De pasfoto* levert u apart aan; zonder pasfoto is het helaas niet mogelijk om een lidmaatschapspas aan te vragen.

* bij digitale aanlevering van een pasfoto (voorkeur) zijn de toegestane bestandsformaten jpg (jpeg), png, en gif.

Na het inschrijven zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen. Na betaling van het lidmaatschapgeld wordt de KNLTB ledenpas uitgereikt. Met deze pas kan een baan en speeltijd worden gereserveerd op het afhangbord in het clubhuis. Als senior-lid wordt u ingedeeld voor bardiensten. Voor meer informatie: Klik Hier

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de ledenadministratie (Silvy Ebert, telefonisch te bereiken via 06 40 38 95 29 of via email: ledenadministratie@tvtios.nl).

Opzeggen van lidmaatschap (senioren)

Het lidmaatschap is geldig tot het einde van het jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor een jaar.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Er is altijd contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.
Schriftelijk opzeggen moet voor 31 december, bij de ledenadministratie (Silvy Ebert) bij voorkeur via email: ledenadministratie@tvtios.nl

 

Opzeggen van lidmaatschap (jeugd)

Het lidmaatschap is geldig tot het einde van het jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor een jaar.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Er is altijd contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.
Schriftelijk opzeggen moet voor 31 december, bij de ledenadministratie (Silvy Ebert) bij voorkeur via email: ledenadministratie@tvtios.nl

Voor het Toppakket van het Alles-in-1 Lidmaatschap geldt een afwijkende regeling:
Er kan twee keer per jaar schriftelijk opgezegd worden:

Indien u opzegt voor 1 december dan eindigt het lidmaatschap per ultimo februari van het daaropvolgende jaar.

Indien u opzegt voor 1 juni dan eindigt het lidmaatschap per ultimo september van hetzelfde jaar.

In de periode periode tussen het moment van opzegging en einde lidmaatschap loopt de incasso van het lidmaatschap door en neemt het jeugdlid de bij het pakket behorende activiteiten nog af.