Contributie

  

TIOS kent drie lidmaatschappen: pupillen, junior- en seniorleden.

Seniorleden zijn aan het begin van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder. 

Pupil ben je t/m 11 jaar en Junior ben je t/m 17 jaar.

De jaarcontributie is:

Senioren                     € 120,00 
Junioren                      €  70,00 
Pupillen                       €  50,00 
Afkoop kantinedienst    €  60,00 

Opzeggen van lidmaatschap

Schriftelijk opzeggen moet voor 31 december, bij de ledenadministrateur (Silvy Ebert), bij voorkeur via email: ledenadministratie@tvtios.nl
of telefonisch via 06 40 38 95 29. 
Er is contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.