Contributie

TIOS kent twee lidmaatschappen: het Alles-in-1 lidmaatschap voor junioren en het seniorenlidmaatschap.

Seniorleden zijn aan het begin van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder. 
Junior ben je t/m 17 jaar.

De jaarcontributie is:

Senioren                     € 126,00 
Afkoop kantinedienst    €  70,00

Het Alles-in-1 lidmaatschap kost € 8,50 per maand (basispakket) of € 32,50 per maand (toppakket). Klik hier voor meer informatie over dit lidmaatschap.

Opzeggen van lidmaatschap
Schriftelijk opzeggen moet voor 31 december, bij de ledenadministrateur (Silvy Ebert), bij voorkeur via email: ledenadministratie@tvtios.nl of telefonisch via 06 40389529. Er is contributie verschuldigd tot het einde van het kalenderjaar.

Voor het toppakket van het Alles-in-1 lidmaatschap geldt dat er twee keer per jaar schriftelijk opgezegd kan worden: voor 1 december en 1 juni.

  • Als opgezegd wordt voor 1 december loopt de automatische incasso door t/m februari van het volgende jaar. Het jeugdlid maakt het volledige pakket met wintertrainingen van tennisschool Bas-Ta af.
  • Als voor 1 juni opgezegd wordt dan loopt de automatische incasso door t/m september van hetzelfde jaar. Het jeugdlid maakt alle zomertrainingen af.