Tennisvereniging TIOS

Tennispark:    Griendweg 19,  4254 CR   Sleeuwijk                     Tel. 0183-302713

Bestuur:        André Weima             Voorzitter                             06-51241907 of e-mail: bestuur@tvtios.nl

                     Peter Roodbeen         Penningmeester                    06-52583345 of e-mail: roodbeenpeter@gmail.com

                     Marijke de Bruyn        Secretaris                              06-28942230

                     Erik van Kesteren      Algemeen Bestuurslid            06-53101445 

                     Bernadette Hulswit    Algemeen Bestuurslid            06-81894043                 

Contactpersonen Commissies:

Jan Udo                          Kantinecommissie                 0183-302437
Bjorn Goedegebuure      Open Toernooi Commissie     E-mail: bjorngoedegebuure@hotmail.nl
Ruud Stevens                 Onderhoudscommissie          0183-302854
Erik van Kesteren           Technische Commissie          E-mail: technischecommissie@tvtios.nl
Martine Groeneveld        Jeugdcommissie                    E-mail: jeugdcommissie@tvtios.nl
Vacature                        Ledenadministratie                E-mail: ledenadministratie@tvtios.nl
Pim Kamstra                  Sponsorcommissie                 E-mail: sponsorcommissie@tvtios.nl
 

Secretariaat:  Postbus 80

                     4254 ZH  Sleeuwijk

                     E-mail info@tvtios.nl

Redactie:       E-mail redactietvtios@gmail.com

Bankrelatie:    Rabobank Altena, IBAN NL07 RABO 0368 7603 67
KVK-nummer: 420271011

Route >>