50 Ballen Club

De 50 Ballen Club is een nieuw initiatief. Een persoon of bedrijf kan lid worden van de 50 Ballen Club. Het lidmaatschap is € 50,00 per kalenderjaar. Met de inkomsten uit de 50 Ballen Club zullen projecten worden gerealiseerd welke niet, of niet op korte termijn gerealiseerd kunnen worden.
 
Om deze projecten toch een kans te geven heeft het bestuur van TIOS besloten om een 50 Ballen Club op te richten.
De leden van de 50 Ballen Club maken jaarlijks een keuze uit de genomineerde projecten

Reglement:
 
Art. 1  Het deelnamejaar loopt van 1 januari tot 31 december.
 
Art. 2  Aan het einde van het deelnamejaar worden de leden opnieuw benaderd voor een eventuele deelname in het volgende kalenderjaar.
 
Art. 3  Deelnames van € 50,00 kunnen bij het dagelijks bestuur van TIOS of de Sponsorcommissie worden gekocht door particulieren en bedrijven. Het maximaal aantal deelnames is 50 stuks.

 Art. 4  Iedere deelnemer wordt vermeld op het bord van de 50 Ballen Club in de kantine van TIOS.

 Art. 5  Projecten kunnen worden genomineerd door:
                   Bestuur van TIOS
                   Commissies van TIOS
                   De leden van de 50BC

 Art. 6  Eén keer per jaar worden de deelnemers door de Sponsorcommissie uitgenodigd voor een bijeenkomst waarbij een definitieve keuze zal worden gemaakt uit de genomineerde projecten.
De uitnodiging zal ca. drie weken voor de bijeenkomst worden verstuurd.
Tijdens de bijeenkomst zal door middel van stemming een project worden gekozen. Stemmen kunnen alleen door de aanwezige leden van de 50 BC worden uitgebracht.

Art. 7  De uitvoering van het project zal geschieden door een door het Bestuur van TIOS aan te wijzen projectgroep. De Sponsorcommissie houdt toezicht op uitvoering van het project en zal de leden van de 50 BC periodiek over de voortgang informeren.


Deelnemers 50 Ballen Club 2010Deelnemer 50 ballenclub 2011

Fam. Hakkers
Wim en Rina Bax
Ronald en Inge Bax
Altena College

 

Deelnemers 50 Ballen Club 2010

Hannie en Lennart Kant
De Groentetuin
Ruud Stevens
Frank en Rianne Reuvenkamp
Jan Udo
Wichard van Huizen
Altena College
Gert en Bep Klop
Minka de Grunt
Willem Honders
Fam. Van Wendel de Joode
Robert en Jorien Vossepoel
Koops Furness-Fivan Auto Capelle
“10-agers”
Ronald en Inge Bax
Wim en Rina Bax
Frans Gort
Alfred Boterblom
Toine en Anne-Marie Adank
Dick en Karalinda Jansen
Fam. Oosterwijk
Ton en Ingrid Rijkers
Edward de Witte
Fam. Kamstra
André Weima
Familie Hakkers
Raymond + Desiree Tempelman
Sjoerd van der Leeden
Fred Leverman (3 BALLEN !)
“De Twinsetjes”
A.Bikker
Fysiotherapie Bleskensgraaf
Olsjo