Baanreglement

Het betreden van het park en het bespelen van de banen is geheel voor eigen risico.
Er is een verbandkist beschikbaar tijdens de openingstijden van de kantine.

Uitsluitend leden van TIOS kunnen gebruik maken van de banen met de volgende uitzonderingen:

 • Leden van andere KNLTB erkende verenigingen tijdens officiële KNLTB toernooien en competities
 • Een introducé; kan samen met een lid tennissen. Een introducé mag maximaal vier keer per jaar geïntroduceerd worden. Per introducé dient € 5,00 (vanf 2021) als volgt te worden voldaan:
  • als de kantine geopend is dan kan de introducé een tijdelijke pas voor € 5,00 kopen bij de barkeeper.
  • Als de kantine gesloten dan moet € 5,00 in een gesloten envelop met daarop de naam van het TIOS lid en de introducé gedeponeerd worden in de blauwe bus bij de ingang van het clubgebouw.
 • Jeugdleden van verenigingen uit het land van Heusden en Altena samen met tenminste een jeugdlid van TIOS.
 • Derden na goedkeuring door het bestuur.
 • Leden moeten afhangen met een geldige KNLTB lidmaatschapspas. Ook met een MKMT (afhang)-pas kan er afgehangen worden.


Het is niet toegestaan om:

 • Zich met meer personen op de baan te bevinden dan dat er afgehangen is in het digitale afhangsysteem. Dus iedereen moet afhangen op de baan waarop hij/zij speelt.
 • In afwachting van een bloktijd op een andere baan "mee te tennissen".
 • Tijdens de tennisles afhangen. Dit kan pas nadat de les is afgelopen.


Verder geldt het volgende:

 • Bij grote drukte moet men zoveel mogelijk dubbelen of mixen.
 • Er moet roulerend (niet altijd op dezelfde baan) worden gespeeld, dit om extra slijtage van voornamelijk baan 1 en baan 4 te voorkomen.

Om beschadiging van de banen te voorkomen is het niet toegestaan om:

 • De banen te betreden en te bespelen met schoeisel dat niet is toegelaten voor gebruik op kunstgras.
 • Op de banen te roken.
 • Kauwgom te gebruiken.
 • Huisdieren op de banen te laten.
 • Glas en aardewerk mee te nemen op de banen.

De lichtinstallatie kan gebruikt worden maandag t/m zaterdag tussen 08:00 en 23.00 uur. Op zondag mag de verlichting niet worden gebruikt. Er kan na 23.00 uur alleen getennist worden na goedkeuring van het bestuur.

Het bestuur beslist over het reserveren van banen voor trainingen, competities, etc. Deze reserveringen worden op het mededelingenbord in de hal van het clubgebouw gepubliceerd. Het bestuur kan de banen ook reserveren via het digitale afhangsysteem.